Samson informatika
Novosti Naša ponuda Korisnieka podrška O nama Referentna lista Kontakt Linkovi
 

WIN-FITIS je najpotpuniji program za ljekarne na našem tržištu koji objedinjuje farmaciju i trgovinu.
Izrađen je najmodernijim Microsoft alatima u Microsoft Windows XP okruženju.
Za rad s podacima koristi se baza podataka na Microsoft SQLServer tehnologiji.

WIN-FITIS omogućuje korištenje Interneta za naručivanje od svih dobavljača koji to omogućuju, te za download novih verzija programa. Prelazak na WIN-FITIS za ljekarne uključuje i besplatnu Microsoft MSDE licencu.
korištenje MSDE licence

Program WIN-FITIS obuhvaća sve dijelove poslovanja ljekarne:

- brz i jednostavan rad na blagajni koji uključuje prodaju robe te izdavanje 
   lijekova na recept, 75%, 50%, 25%, 10%, doznake ili privatni recept
- rad sa bar code čitačem i čitačem magnetskih kartica
- evidentiranje participacije te automatsko ili naknadno taksiranje recepata 
- rad sa listom lijekova HZZO, provjera nevažećih iskaznica i lista liječnika
- automatizirana i brza izrada računa HZZO-u s snimanjem diskete ili CD-a 
- vođenje liste izdanih narkotika i privatnih recepata
- vođenje knjige narudžbi sa Internet naručivanjem. - obračun blagajne po tarifnim grupama
- evidentiranje čekova i slipova za kartice te odobravanje popusta na blagajni
- rad u laboratoriju za izradu magistralnih i galenskih preparata
- robno knjigovodstvo koje prati cijeli tok od narudžbe robe do realizacije prodaje
- unos robe preko diskete dobavljača (za više dobavljača istovremeno) uz provjere
- vođenje skladišta po prodajnim cijenama i automatska nivelacija sa izradom OC-2 obrasca
- brza inventura te evidentiranje početnih stanja
- brisanje artikala tokom cijele godine
- vođenje Knjige popisa o nabavi i prodaji, Knjige ulaznih i izlaznih računa
- Pregledna i u potpunosti zakonski ispravna knjiženja uz mogućnost praćenja tokova knjiženja u programu
- praćenje nabave po raznim kriterijima tablično ili grafičkim prikazima
- i još preko 200 različitih izvješća....

Izaberete li program WIN-FITIS dobivate petogodišnju garanciju, 24-satnu stručnu telefonsku podršku i priručnik (više od stotinu stranica) sa detaljnim uputama za korištenje programa, kao i 6 sati obuke. Program je korisnički orijentiran, što znači da aplikaciju možete sami prilagoditi svojim potrebama i željama.

Povezivanje programa WIN-FITIS sa knjigovodstvenim programom SIGMA

Program WIN-FITIS moguće je integrirati sa našim knjigovodstvenim programom SIGMA . Time se postiže automatizacija unosa svih dokumenata. Dokument se unosi samo jednom i automatski prebacuje u knjigovodstveni program. Integracija donosi znatno smanjenje troškova, detaljno praćenje plaćanja te efikasan i točan rad u računovodstvu ustanove.

Napomena: Prelazak sa DOS verzije programa na WIN-FITIS je besplatan.  

Reference: Ljekarne Varaždinske Županije, Ljekarne DZ Vinkovci, Gradske Ljekarne Sisak, Ljekarna Ogulin... 

Zamijenite svoje zastarjele DOS i "2000" programe najmodernijim programom na tržištu!


 

Ako ste zainteresirani za neki od naših programa ovdje možete ispuniti obrazac
Upit o programu
i dobiti sve informacije koje Vas zanimaju

 

Povratak na programsku ponudu

 

Povratak na glavnu stranicu