Samson informatika
Novosti Naša ponuda Korisnieka podrška O nama Referentna lista Kontakt Karijera
 

FITIS (Farmacija i Trgovačko Informacijski Sustav) je program za vođenje poslovanja ljekarne koji prati cjelokupni rad ljekarne od ulaza robe (primke, nivelacije, kalkulacije, inventure), prodaje robe (blagajna, ispis računa po porezima, dnevni obračun, otpremnice, fakture), izrade faktura Zavodu, ispisa knjige narkotika, laboratorijski dnevnik, trgovačka knjiga, itd. Osim toga moguć je ispis raznih lista i statistika, trgovačke knjige, laboratorijskog dnevnika, knjige narkotika itd. 
Program podržava mrežni rad i time je postignuto brzo i jednostavno poslovanje ljekarne na zadovoljstvo pacijenata.

KLINLAB je programsko rješenje za integraciju svih kliničkih laboratorija te omogućuje znatno efikasniji rad i dobivanje pouzdane informacije pri obradi nalaza i statističkim obradama. Rad s programom je izrazito pristupačan - radi u grafičkom MS Windows okruženju, te koristi sve njegove prednosti.
MILAB je programsko rješenje za mikrobiološki laboratorij.
ZIS (Zdravstveno Informacijski Sustav) je programsko rješenje koje liječnicima omogućava efikasnije poslovanje i pouzdanije informacije pri pregledima i statističkim obradama. Namijenjeno je liječnicima u privatnoj praksi, a podržava i rad pri ugovoru sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Rad s programom je izrazito pristupačan - radi u Windows okruženju, te koristi sve njegove prednosti. Program je primjenjiv u svim ordinacijama bez obzira na specijalnost uz mogućnost nadogradnje.

Knjigovodstveni komplet SIGMA, namijenjen vođenju knjigovodstva Vašeg poduzeća sastoji se iz slijedećih povezanih modula: financijsko knjigovodstvo, salda konti, fakturiranje i robno knjigovodstvo.
Moduli su povezani, ali se mogu koristiti samostalno, prema poslovnim potrebama na jednom računalu ili u mreži. Postoji verzija programa za vođenje više poduzeća. Dokumentacija koja se dobiva knjigovodstvenim kompletom SIGMA u potpunosti zadovoljava sve kriterije ispisa ( prema memorandumima i raznim zahtjevima), ali i potrebe za kvalitetnim ispisom kompletne potrebne financijske dokumentacije.

Program IRNA (Informatizacija Radnih Naloga) prati put od lansiranja radnog naloga, izdavanja materijala za izradu gotovog proizvoda, obracuna radnog naloga te predavanja gotove robe predatnicom na skladište gotove robe. Program omogućuje vođenje neograničenog broja skladišta, unosa roba i vođenja svih dokumenata vezanih za proizvodnju. Moguće je povezivanje s programom za knjigovodstvo SIGMA, u kojem slučaju se mogu definirati konta za knjiženje dokumenata.
Program SIOPA (Sustav za Informatičku Obradu Plaća) namijenjen je vođenju kadrovske evidencije, te obračunu plaće i dobivanju svih potrebnih izvještaja vezano uz isplate plaće (isplatne liste, rekapitulacije, specifikacije, ZAP obrazac, virmani, nalozi za upis, izvještaji za banku putem diskete, PK-1 obrazac, ID obrazac, kartice radnika, evidencija kredita i članarina).

Od ostalih naših programa izdvajamo:

- Program za vođenje carinskog poslovanja
- Program  za evidenciju osnovnih sredstava
- Program za obračun autorskih honorara
- Program za vođenje dioničke knjige

   

Ako ste zainteresirani za neki od naših programa ovdje možete ispuniti obrazac
Upit o programu
i dobiti sve informacije koje Vas zanimaju

 

Povratak na glavnu stranicu